ദംഗലിന്‍റെ കളക്ഷൻ 700 കോടിയിലേക്ക്

ദംഗലിന്‍റെ കളക്ഷൻ 700 കോടിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് ഈ ആമിർ ചിത്രം. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രമായി ദംഗൽ മാറിയിരുന്നു. 506.61 കോടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ. വിദേശത്ത് 187.50 കോടിയും. എല്ലാം ചേർത്ത് 22 ദിവസം കൊണ്ട് 694.11 കോടി ദംഗൽ നേടിയെന്നാണ് കണക്ക്. ബജ്റംഗി ഭായ്ജാൻ, ധൂം 3, സുൽത്താൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെ മറികടന്ന ദംഗലിന് മുന്നിലുള്ളത് മറ്രൊരു ആമിർ ഖാൻ ചിത്രമായ പി.കെ മാത്രമാണ്. 792 കോടിയാണ് പി. കെയുടെ ആഗോള ബോക്സോഫീസ് കളക്ഷൻ. നൂറു കോടി ക്ലബിലെത്തിയ ആദ്യ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ആമിർ ഖാന്‍റെ ഗജിനിയായിരുന്നു.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.