സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; പവന് 21,880 രൂപ

0

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലമാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പവന് 120 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 21,880 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 15 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 2,735 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.