കെവിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായവും നീനുവിന്‍റെ പഠന ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാനും തീരുമാനം

0

തിരുവനന്തപുരം: കെവിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം. വാടക വീട്ടില്‍ കഴിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് വീടുവയ്ക്കുന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. കെവിന്‍റെ ഭാര്യ നീനുവിന്‍റെ പഠന ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.