3643.78 കോടിരൂപ ചിലവു വരുന്ന ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ പ്രതിമ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നു

0

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് 3643.78 കോടിരൂപ ചിലവു വരുമന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. അറബിക്കടലില്‍ മുംബൈ തീരത്താണ് പ്രതിമ നിര്‍മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2022-23 ഓടെ പ്രതിമയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. മൊത്തം ചിലവാക്കുന്ന തുകയില്‍ സ്ഥലത്തിന്‍റെ സര്‍വേ, സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടും. പ്രതിമാനിര്‍മാണത്തിന് 2581 കോടിരൂപയാണ് ചിലവു വരിക. 236 കോടി സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയും 45 കോടി വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ചിലവഴിക്കും. കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മാണം 2019-20ല്‍ ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നവംബര്‍ ഒന്നിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിമാനിര്‍മാണ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനായി 3700.84 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തെത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവു പറയുന്നത് പ്രതിമാനിര്‍മാണത്തിന് 3643. 78 കോടിയേ ആവശ്യമായി വരികയുള്ളുവെന്നാണ്. നേരത്തെ കണക്കാക്കിയതില്‍നിന്ന് 56.06 കോടി രൂപ കുറവാണിത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.