എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു

0

മുംബൈ: എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 0.10 ശതമാനം നിരക്കാണ് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ഉയര്‍ത്തിയത്. പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. എസ്ബിഐ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സിയും നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആര്‍ബിഐ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള നിരക്ക് വര്‍ധനയ്ക്ക് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.