ഇന്ധന വിലയില്‍ വര്‍ധന

0

ഡല്‍ഹി: ഇന്ധന വിലയില്‍ വര്‍ധന. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന്‍റെ വില 0.38 പൈസ കൂടി 68.88 രൂപയും ഡീസലിന്‍റെ വില 0.29 പൈസ കൂടി 62.53 രൂപയുമാണ്. അതേസമയം മുംബൈയില്‍ പെട്രോളിന്‍റെ വില 0.37 പൈസ കൂടി 74.53 രൂപയും ഡീസലിന്‍റെ വില 0.31 പൈസ കൂടി 65.43 രൂപയുമാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രുടോയിലിന്‍റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വിലയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.