ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന വാദം പാകിസ്ഥാന്‍ തള്ളി

0

ലഹോര്‍: ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന സ്വന്തം വാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞു പാകിസ്ഥാന്‍. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ അറിയിച്ചത്. പാക്ക് പഞ്ചാബിലെ ബഹവല്‍പുരിലെ ഒരു മദ്രസയുടെ നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നും ഇതിന് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സംഘടനയായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പാക്കിസ്ഥാന്‍ അറിയിച്ചു. മദ്രസ ജയ്ഷെയുടെ ആസ്ഥനമാണെന്നു പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രചാരണം മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.