സര്‍ക്കാരിന്റെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ പിന്മാറുന്നു

കൊച്ചി: ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ 50 കോടി രൂപ കുടിശികയായ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ പൂര്‍ണമായി പിന്മാറുന്നതായി ഇന്നലെ കൊച്ചിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേരള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റല്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ (കെ.പി.എച്ച്.എ) യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

അസോസിയേഷനില്‍ അംഗങ്ങളായ 1362 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ 198 ആശുപത്രികളാണ് കാസ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് സെപ്തംബര്‍ മുതല്‍ ഒരു തുകയും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ.പി.എച്ച്.എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ഹുസൈന്‍ കോയ തങ്ങള്‍ വ്യകതമാക്കി. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ പോലും സാധിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ഈ ബാദ്ധ്യത താങ്ങാനാവില്ല.

മൊത്തം പ്രീമിയം തുകയായ 560 കോടി രൂപയില്‍ 90 കോടി മാത്രമാണു സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനി അസോസിയേഷനെ അറിയിച്ചു. അതുപ്രകാരമുള്ള തുക കമ്പനി ആശുപത്രികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ ചികിത്സാ ആനുകൂല്യം നല്‍കില്ല.

Comments are closed.