149 രൂപയുടെ ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍

ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഏറ്റവും പഴയതും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ പ്ലാനുകളിൽ ഒന്നാണ് 149 രൂപയുടെ പ്ലാൻ. ഇത് ഒരു ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാനാണ്. ഈ റീചാർജ് പ്ലാൻ മുമ്പ് 42 ജിബി ഡാറ്റ, അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ, എസ്എംഎസുകൾ എന്നിവ 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയോടുകൂടി നിലവിൽ വരുന്നു. ജിയോ 149 രൂപ പ്ലാൻ “ഓൾ ഇൻ വൺ” പ്ലാനുകളാക്കി മാറ്റി. ഇത് ഇപ്പോൾ 24 ദിവസത്തെ സാധുതയോടെ വരുന്നു ഒപ്പം 36 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ജിയോയിൽ നിന്ന് ജിയോ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്കുള്ള കോളുകൾ സൗജന്യമായി തുടരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ജിയോയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് 300 മിനിറ്റ്ജ സൗജന്യ കോളുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ, അതിനുശേഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 പൈസ മിനിറ്റ് എന്ന നിരക്ക് ഈടാക്കും. ഒരു ദിവസം 100 എസ്എംഎസും ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഈ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

10 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ജിയോ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ജിയോ ഇതര കോളുകൾ വിളിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ 10 രൂപയ്ക്കും 1 ജിബി അധിക ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ജിയോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓൾ-ഇൻ-വൺ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പ്ലാനുകൾ ജിയോഫോൺ ഇതര ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഡാറ്റയും വോയിസ് കോളുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി സാധാരണ ഓൾ-ഇൻ-വൺ പ്ലാനുകൾ 149 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

ഓൾ-ഇൻ-വൺ എന്ന പ്ലാനിന്‌ കീഴിൽ ആകെ 5 പ്ലാനുകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് 149 രൂപ, 222 രൂപ, 333 രൂപ, 444 രൂപ, 555 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. ജിയോഫോൺ ഓൾ-ഇൻ-വൺ പ്ലാനുകൾക്ക് യഥാക്രമം 75, 125, 155, 185 രൂപയാണ് വില. ജിയോ ഫൈബർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജിയോ സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സ് നൽകാൻ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Comments are closed.