ഇന്ത്യന്‍ മൂലധന വിപണിയില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായി

\മുംബൈ: കോര്‍പ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്കായും നിക്ഷേപ വര്‍ധനവിനായും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യന്‍ മൂലധന വിപണിയില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായി. ഈ മാസം ഒന്ന് മുതല്‍ 15 വരെയുളള കണക്കുകളനുസരിച്ച് വിദേശ പോര്‍ട്ട് ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇക്വിറ്റികളിലേക്ക് നിക്ഷേപമായി 14,435.6 കോടി രൂപ എത്തി. ഡെബ്റ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ 4,767.18 കോടി രൂപയും എത്തി.

മൊത്തത്തില്‍ നിക്ഷേപമായി ഇന്ത്യന്‍ മൂലധന വിപണിയില്‍ എത്തിയത് 19,202.7 കോടി രൂപയാണ്. നവംബറിന്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ 19,203 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപമായി ഇന്ത്യന്‍ മൂലധന വിപണിയിലേക്ക് വ്ന്നത്. എന്നാല്‍ ഒക്ടോബറില്‍ വിദേശ പോര്‍ട്ട് ഫോളിയോ നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്ന് ആകെ 16,464.6 കോടി രൂപയായിരുന്നു എത്തിയത്.

സെപ്റ്റംബറില്‍ ഇത് വെറും 6,557.8 കോടിയായിരുന്നു. അതേസമയം പ്രധാനമായും ആഭ്യന്തര ഘടകമാണ് വിദേശ നിക്ഷേപ പ്രവാഹത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മോര്‍ണിംഗ്സ്റ്റാര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അഡൈ്വസര്‍ ഇന്ത്യയിലെ സീനിയര്‍ അനലിസ്റ്റ് മാനേജര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഹിമാന്‍ഷു ശ്രീവാസ്തവ വ്യകത്മാക്കി.

Comments are closed.