പഞ്ചസാര ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ വന്‍ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി

ദില്ലി: ഇന്ത്യയില്‍ ഒക്ടോബര്‍- നവംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ പഞ്ചസാര ഉല്‍പ്പാദനം 54 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 18.85 ലക്ഷം ടണ്‍ മാത്രമാണ് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാനായത്. 2018 നവംബര്‍ മാസത്തില്‍ 40.69 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു ഉല്‍പ്പാദനം. അന്ന് 418 ഫാക്ടറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നുള്ളത് ആകെ 279 ഫാക്ടറികള്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഉല്‍പ്പാദനം കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

10.81 ലക്ഷം ടണ്ണാണ് ഇവിടെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചത്. ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പിത് 9.14 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു ഉല്‍പ്പാദനം. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 67,000 ടണ്‍ മാത്രമാണ് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാനായത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ കാലത്ത് ഇവിടെ 18.89 ലക്ഷം ടണ്‍ പഞ്ചസാര ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ 8.40 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്ന ഉല്‍പ്പാദനം 5.21 ലക്ഷം ടണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു.

Comments are closed.