സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്

0

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 4,825 രൂപയും പവന് 38,600 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില്‍പ്പന നിരക്ക്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 4,765 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. പവന് 38,120 രൂപയും.

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്‍ണവിലയിലും റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയില്‍ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ?ഗ്രാം) 1, 944 ഡോളറാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുളള വ്യാപാര -രാഷ്ട്രീയ തകര്‍ക്കങ്ങളും സ്വര്‍ണ നിരക്ക് വര്‍ധിക്കാനിടയാക്കി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.