കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി : പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി വഴി സമാഹരണം 100 കോടി കടന്നു

0

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി വഴി സമാഹരണം 100 കോടി കടന്നു. ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ 20 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രവാസികള്‍ പദ്ധതിയില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചു. ഇതുവരെ പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായ 877 പേരില്‍ 352 പേര്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളാണ്.

10 ശതമാനം മികച്ച ലാഭവിഹിതം ഗാരണ്ടി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി. 2019 ഡിസംബര്‍ 14 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 51 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതിയില്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വിഹിതം ഉള്‍പ്പെടെ 10 ശതമാനം ഡിവിഡന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

ആദ്യ വര്‍ഷങ്ങളിലെ 10 ശതമാനം ഡിവിഡന്റ് തുക നിക്ഷേപത്തുകയോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയും നാലാം വര്‍ഷം മുതല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പ്രതിമാസ ഡിവിഡന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. നിക്ഷേപകരുടെ കാലശേഷം പങ്കാളിക്ക് ഡിവിഡന്റ് ലഭ്യമാകും. അതിനു ശേഷം നോമിനിക്ക് മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ ഡിവിഡന്റ് സഹിതം നിക്ഷേപിച്ച തുക ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.