വാക്സീന്‍ വിതരണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആപ്പ്

0

കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്പ്. വാക്സീന്‍ എത്തിക്കുന്നതുമുതല്‍ സ്റ്റോക്ക്, വിതരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പിലുണ്ടാവുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യത്ത് 20,000 വാക്സിൻ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനായി സജ്ജമാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. കോ വിൻ എന്ന പേരിലായിരിക്കും മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പുറത്തു വരുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.