30 കോടി ആളുകൾക്ക് അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ വാക്സീൻ

0

30 കോടി ആളുകൾക്ക് അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ.ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട മനുഷ്യ പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമായി.26,000 പേരാണ് 25 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രി അനില്‍ വിജ് അംബാല കൺടോൻമെന്റിലെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യ ട്രയൽ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.