കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമായി വീണ്ടും വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഗ്രാമിന് 3,955 രൂപയും ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 31,640 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില. എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കായിരുന്നു സ്വര്‍ണത്തിന് ഫെബ്രുവരി 24 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഗ്രാമിന് 4,000 രൂപയും പവന് 32,000 രൂപയുമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി 24 ലെ നിരക്ക്. എന്നാല്‍, ഫെബ്രുവരി 25 ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗ്രാമിന് 25 രൂപയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,975 രൂപയും പവന് 31,800 രൂപയുമായിരുന്നു. അതേസമയം ആഗോളവിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവില ഇപ്പോഴും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ തുടരുകയാണ്. ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‍സ് സ്വര്‍ണത്തിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,651.13 ഡോളര്‍ എന്ന ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്‍ണം.

Comments are closed.