ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും ഒറ്റമൂലി

കാലാവസ്ഥകള്‍ മാറി വരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ജലദോഷം. എന്നാൽ ജലദോഷത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ആന്‍റി ബയോട്ടിക്കുകൾ, മറ്റ് മരുന്നുകൾ എന്നിവ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് കഫ്സിറപ്പ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അൽപം കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഒലീവ് ഓയിൽ, ഇ‍ഞ്ചി, തേൻ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതിലേക്ക് അൽപം നാരങ്ങ നീരും ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. കാൽകപ്പ് ഒലീവ് ഓയില്‍ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അൽപം തേൻ ഒരു നുള്ള് ഇഞ്ചി നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ നല്ലതു പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്‍കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ചില്ലറയല്ല. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്.

ജലദോഷം ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൂടെക്കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒറ്റമൂലി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. ഇത് പെട്ടെന്നാണ് ജലദോഷത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്.

തൊണ്ട വേദന പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പല വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് ജലദോഷത്തോടെ അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. തൊണ്ട വേദനയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദിവസവും ഈ മിശ്രിതം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

പനി പല സമയത്ത് പല വിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കും മുൻപ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാ വിധത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പാനീയം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പനിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഉൻമേഷം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

പനിയോടൊപ്പം വരുന്നതാണ് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതാവുന്നതൊടൊപ്പം തന്നെ ചുമയേയും കഫക്കെട്ടിനേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പാനീയം നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതുൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ശീലമാക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഈ ശീലങ്ങൾ സ്ഥിരമാക്കാം.

Comments are closed.