കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയുമായി കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,700 രൂപയും ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 29,600 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില.

മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 4,040 രൂപയും പവന് 32,320 രൂപയുമായിരുന്നു. അതേസമയം ആഗോളവിപണിയില്‍ ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,475.59 ഡോളറാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ നിരക്ക്.

Comments are closed.