ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം : 1029 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ആറു ദിവസങ്ങളിലായി 9340 കേസുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്ത 1029 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇതോടെ ആറു ദിവസങ്ങളിലായി എടുത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 9340 ആയി. കൂടാതെ 531 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 23, 30, 5
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 47, 60, 29
കൊല്ലം സിറ്റി – 69, 74, 55
കൊല്ലം റൂറല്‍ – 180, 184, 57
പത്തനംതിട്ട – 206, 200, 159
കോട്ടയം – 66, 74, 18
ആലപ്പുഴ – 57, 70, 19
ഇടുക്കി – 99, 35, 23
എറണാകുളം സിറ്റി – 26, 26, 17
എറണാകുളം റൂറല്‍ – 54, 61, 23
തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 37, 41, 32
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 35, 43, 18
പാലക്കാട് – 28, 40, 22
മലപ്പുറം – 35, 59, 4
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 24, 22, 23
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 8, 10, 8
വയനാട് – 24, 28, 12
കണ്ണൂര്‍ – 9, 9, 5
കാസര്‍കോട് – 2, 2, 2

Comments are closed.