സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 33600 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാമിന് 4200 രൂപയാണ്.

സ്വര്‍ണത്തിന് രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ വില ഉയര്‍ന്നതാണ് കേരളത്തിലും വില വര്‍ദ്ധിച്ചത്. അതേസമയം ഏപ്രില്‍ 11 മുതല്‍ പവന് 32120 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. ഗ്രാമിന് 4015 രൂപയായിരുന്നു.

Comments are closed.