അധ്യാപകരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും പുതുക്കിയ ക്ഷമബത്ത തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ മരവിപ്പിച്ചു

ചെന്നൈ: കൊവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അധ്യാപകരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും പുതുക്കിയ ക്ഷമബത്ത തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ മരവിപ്പിച്ചു. ഒരു വര്‍ഷതേക്കായി ജീവനക്കാരുടെ ഏന്‍ഡ് ലീവും സസ്പെന്റു ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് 2021 ജൂലായ് വരെ നിലവിലെ നിരക്കിലായിരുന്നു ഡി.എ ലഭിക്കുക.

ഈ കാലയളവില്‍ കുടിശ്ശികയും നല്‍കില്ല. അതേസമയം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഡി.എ മരവിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഡി.എ മരവിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരും വ്യക്തമാക്കി.

Comments are closed.