മാന്നാറിൽ വസ്ത്രശാലക്ക് തീ പിടിച്ചു

0

ആലപ്പുഴ∙ മാന്നാർ പരുമലക്കടവിൽ വസ്ത്രശാലയ്ക്കു തീ പിടിച്ചു.
‌മെട്രോ എന്ന കടയിലാണ് തീപിടിച്ചത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ 6 യൂണിറ്റ് തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു…

Leave A Reply

Your email address will not be published.