സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റം : പവന് 80 രൂപ കൂടി

0

സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും മുന്നേറുന്നു. പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,280 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 2660 രൂപയാണ് വില.ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപ കൂടി 21,200 രൂപയ്ക്കാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും ഈ മാസം സ്വ‍ര്‍ണ വ്യാപാരം നടന്നു.
പവന് 20,800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2,600 രൂപയുമാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയാണ് വില ഇത്രയും കുറഞ്ഞത്. ജൂലൈയിലാണ് ഇതിന് മുന്‍പ് സ്വര്‍ണ വില ഇത്രയും കുറയുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.