തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ ഇ എസ് ബിജിമോള്‍ എം എല്‍ എ 20 മിനിറ്റ് ആകാശത്തു കൂടി പറന്നു

0

തൊഴുപുഴ: ആത്മവിശ്വാസം തുടിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഭയം തെല്ലും ഇല്ലാതെ ഇ എസ് ബിജിമോള്‍ എം എല്‍ എയുടെ പാരാഗ്ലൈയിഡിങ്. വാഗമണ്ണിലെ ഇന്റര്‍നാഷ്ണല്‍ പാരാഗ്ലൈയിഡിങ് ഫെസ്റ്റിനോട് അനുബദ്ധിച്ചായിരുന്നു 20 മിനിറ്റോളം എംഎല്‍എ ആകാശത്തു ചുറ്റിയത്. ആദ്യം ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സുയിസൈഡ് പോയന്റിനു മുകളിലൂടെയായിരുന്നു പറന്നത്.

പിന്നെ ഉറമ്പിക്കര, മാദാമക്കുളം ചുറ്റി 20 മിനിറ്റിനു ശേഷം നിലത്തേയ്ക്ക്. ഗ്ലൈഡര്‍ തോഷിയായിരുന്നു എം എല്‍ എയെയും കൊണ്ടു പറന്നത്. എട്ടുവര്‍ഷമായി ഗ്ലൈഡറാണു തോഷി. സാഹസീക വിനോദങ്ങളിലേയ്ക്കു കൂടുതല്‍ ചെറുപ്പക്കാരേയും സ്ത്രീകളെയും ആകര്‍ഷിക്കാനും സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം വിനോദങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്ന് എം എല്‍ എ പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ വരെ വാഗമണ്ണില്‍ പാരഗ്ലൈഡിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇത്തവണ ഫെസ്റ്റിനോട് അനുബദ്ധിച്ച് 200 അതികം സ്ത്രീകളാണു പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്തിയത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.