എ.ടി.എം വഴി പണമടക്കാനുള്ള പരിധി ഉയര്‍ത്തി സൗദി

0

ജിദ്ദ: എ.ടി.എം വഴി പണമടക്കാനുള്ള പരിധി സൗദിയില്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ മദാ കാര്‍ഡിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഈ വര്‍ഷം മൂന്നാം പാദത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് എ.ടി.എം വഴി പണമടക്കാനുള്ള പരിധി സെപ്റ്റംബറോടെ 20,000 ത്തില്‍ നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം റിയാലാക്കിയാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. കൂടാതെ സൗദി ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച്‌ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും പോയിന്റ് ഓഫ് സെയ്ല്‍സില്‍ പണമടക്കുന്നതിനും സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളില്‍ നിലവില്‍ വരും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.