സംസ്ഥാനത്ത്ഇ ന്ധന വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

0

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധന വിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. തിരുവന്തപുരത്ത് ഇന്ന് പെട്രോളിന് 79.45 രൂപയും ഡീസലിന് 72.63 രൂപയുമാണ്. പെട്രോളിന് വെള്ളിയാഴ്ച എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി ഡീസല്‍ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രണ്ട് ദിവസമായി ഇന്ധന വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെയായിരുന്നു വിപണി മുന്നേറിയത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.