പെട്രോൾ-ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കാർ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ ഒരു രാജ്യം

0

പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്‍റെ നട്ടെല്ലൊടിയുന്ന അവസ്ഥയാണിവിടെ. എന്നാൽ പെട്രോൾ-ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയാലോ? അത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഡെൻമാർക്ക്. പെട്രോൾ-ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ച് പകരം ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് ഡെൻമാർക്ക്. 2030 മുതൽ 2035 വരെയുള്ള കാലയളവിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഡെൻമാർക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.