സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഹര്‍ത്താൽ

0

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല കർമ്മ സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന വ്യാപക ഹർത്താൽ തുടരുന്നു. ഹർത്താലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിറുത്തിയാൽ കാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹർത്താലിന് ബി.ജെ.പിയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.