രാജ്യത്ത് പട്ടിണി പെരുകുന്നെന്ന് എന്‍എസ്ഒ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ദില്ലി: രാജ്യത്ത് ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് നാലു ദശാബ്ദത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണിപ്പോള്‍. ഒരാള്‍ പ്രതിമാസം ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയിലുണ്ടായ ഇടിവ് നാല് ശതമാനത്തിനടുത്ത്. ജൂലൈ 2017 നും 2018 ജൂണിനും ഇടയില്‍ എന്‍എസ്ഒ നടത്തിയ ഉപഭോഗ ചെലവ് സര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളള റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

2017-18ല്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് 8.8 ശതമാനം ഇടിയുകയും നഗരങ്ങളില്‍ ആറ് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇത് രണ്ട് ശതമാനവും വര്‍ധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കാണിക്കുന്നു. ഉപഭോഗച്ചെലവിലെ ഇടിവ്, ഗ്രാമീണ വിപണിയില്‍ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വ്യാപനവും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ കുറഞ്ഞ ഡിമാന്‍ഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഉപഭോഗം കുറയുന്നത് പട്ടിണി വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്‍എസ്ഒ നടത്തിയ സര്‍വേയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019 ജൂണില്‍ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍ കാരണം ഇത് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

Comments are closed.