ഇഴജന്തുക്കളെത്തുമോ എന്ന ഭീതിയില്‍ തുല്യോദയ എല്‍പി സ്‌കൂള്‍

ഇടുക്കി: ആദിവാസികളടക്കുള്ള കഞ്ഞിക്കുഴി മഴുവടിയിലെ 58 കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളായ തുല്യോദയ എല്‍പി സ്‌കൂളില്‍സിമന്റ് തേയ്ക്കാത്തത് നിമിത്തം വലിയ പൊത്തുകളാണ് ഭിത്തി നിറയെ കാണുന്നത്. 1985ലാണ് സ്‌കൂള്‍ സ്ഥാപിതമായത്. അന്ന് പണിത ഭിത്തി ഇന്ന് വരെ സിമന്റ് തേച്ചിട്ടില്ല. 96ലെ കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത് മേല്‍ക്കൂര നിലംപൊത്തി.

അന്ന് പകരം പണിത മേല്‍ക്കൂരയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതിന് ശേഷം ഒരു വിധത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റ പണികളും നടത്തിയിട്ടില്ല. അധ്യാപകര്‍ കയ്യില്‍ നിന്ന് പണം മുടക്കിയാണ് ഇപ്പോള്‍ അത്യാവശ്യം ജോലികള്‍ നടത്തുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ പുതുക്കാനുള്ള പണമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മാനേജ്‌മെന്റ് .

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ ആയതിനാല്‍ അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ക്ക് പണം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്തും കയ്യൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്‌കൂളിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാന്‍ ബ്ലോക്ക് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പാചകപ്പുരയ്ക്ക് എംപി ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പണം നല്‍കി. എന്നാല്‍ അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ക്ക് മാത്രം പണം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇഴജന്തുക്കളെത്തുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനം.

Comments are closed.