സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമായി കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ?ഗ്രാമിന് 3,525 രൂപയും പവന് 28,200 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,455.79 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്കായിരുന്നത്. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 3,545 രൂപയും പവന് 28,360 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വര്‍ണവില.

Comments are closed.