സൗദിയില്‍ നിന്ന് ഈ വര്‍ഷംവിദേശികളയച്ച പണത്തില്‍ പത്തു ശതമാനം കുറവ്

റിയാദ്: സൗദിയില്‍ നിന്ന് ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ വിദേശികള്‍ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് നിയമാനുസൃതം അയച്ച പണത്തില്‍ 9.7 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി സൗദി അറേബ്യന്‍ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ കാലയളവില്‍ വിദേശികളയച്ചത് 10,405 കോടി റിയാലാണ്. ഒക്ടോബറില്‍ മാത്രം വിദേശികളയച്ച പണത്തില്‍ 5.8 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈവര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ വിദേശികളയച്ച പണത്തില്‍ 68.4 കോടി റിയാലിന്റെ കുറവ് വന്നു. 13,640 കോടി റിയാലാണ് 2018 ല്‍ വിദേശിലേക്കയച്ചത്.

അതേസമയം വിദേശികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണമയച്ചത് 2015 ലാണ്. 2015 ല്‍ 15,686 കോടി റിയാലാണ് വിദേശികളയച്ചത്. തൊഴില്‍ വിപണിയിലെ പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ ഫലമായും സ്വദേശിവത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശികളുടെ തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് ഈ വര്‍ഷം വിദേശികളയക്കുന്ന പണത്തില്‍ കുറവ് വരാന്‍ കാരണമെന്നാണ് സൗദി അറേബ്യന്‍ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

Comments are closed.