കിട്ടാക്കടം ലഭിക്കാനുള്ള ബാങ്കുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോടതിയുടെ തീരുമാനം ആശ്വാസമാവുന്നു

ദില്ലി: കുടിശിക വരുത്തിയ തുക കൈമാറാന്‍ വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ രാജ്യത്തെ പാപ്പരത്ത കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയുടെ തീരുമാനം 13000 കോടി ഡോളറിന്റെ കിട്ടാക്കടം ലഭിക്കാനുള്ള ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ആശ്വാസമാവുന്നു. എസ്സാര്‍ സ്റ്റീല്‍ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, പ്രയാഗ് രാജ് പവര്‍ ജനറേഷന്‍ കമ്പനി, രുചി സോയ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, രത്തന്‍ ഇന്ത്യ പവര്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികളില്‍ നിന്നായിരിക്കും പണം ഈടാക്കുന്നത്.

എസ്സാര്‍ സ്റ്റീലില്‍ നിന്ന് 41,500 കോടിയും പ്രയാഗ് രാജില്‍ നിന്ന് 5,400 കോടിയും രുചി സോയയില്‍ നിന്ന് 4,350 കോടിയും രത്തന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് 2700 കോടിയുമാണ് ബാങ്കുകള്‍ പ്രതീക്ഷ. തുടര്‍ന്ന് കിട്ടാക്കടം ഇനത്തില്‍ എസ്ബിഐ, ഐഡിബിഐ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കാനറ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 54,000 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Comments are closed.