ഞങ്ങളുടെ ജുഡിഷ്യറിയെ ഞാന്‍ എല്ലായ്‌പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് നടന്‍ സൂര്യ

0

കൊവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിലും നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന കോടതി നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് എതിരെ നടന്‍ സൂര്യ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് കേസ് എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ച ന്യായോബോധവും നീതിയും തന്നെ വിനയാന്വിതനാക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് സൂര്യ.

ഇന്ത്യന്‍ ജുഡിഷ്യറിയുടെ മഹത്വം എന്നെ വല്ലാതെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു പ്രതീക്ഷയായ ഞങ്ങളുടെ ജുഡിഷ്യറിയെ ഞാന്‍ എല്ലായ്‌പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദ്രാസിലെ ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ച നീതിയും നീതിയും എന്നെ വിനയാന്വിതനാക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് സൂര്യ പറഞ്ഞത്. കേസ് എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും നടന്റെ പ്രസ്താവന അനാവശ്യ രീതിയിലെന്നാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കൊവിഡ് സമയത്തും സേവനം നടത്തുന്ന കോടതിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.