കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയുമായി കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഗ്രാമിന് 3,735 രൂപയും ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 29,880 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില.

ആഗോളവിപണിയില്‍ ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,562.87 ഡോളര്‍ എന്ന ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണ്. ഇന്നലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വര്‍ണവില. ഗ്രാമിന് 3,775 രൂപയും പവന് 30,200 രൂപയുമായിരുന്നു.

Comments are closed.