ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പുതിയ ട്രിപ്പിള്‍ പ്ലേ പ്ലാനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് പുതിയ ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ്, ലാൻഡ്‌ലൈൻ, കേബിൾ ടിവി എന്നിവയെ ഒറ്റ ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാനാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്.

ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ ഇതിനകം തന്നെ 99 രൂപ മുതലുള്ള വിവിധ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ്, ലാൻഡ്‌ലൈൻ പ്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം കേബിൾ ടിവി സേവനം കൂടി നൽകുന്നതിനായി കമ്പനി ഒരു പ്രാദേശിക ഓപ്പറേറ്ററുമായി സഹകരിച്ച് വിശാഖപട്ടണത്ത് ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ ആരംഭിച്ചു.

ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിന്റെ ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ 888 രൂപ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കേബിൾ ടിവി പായ്ക്കുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന പ്ലാനുകൾക്കായി ശ്രീ ദേവി ടെലിവിഷൻ (എസ്ഡിവി) എന്ന എൽ‌സി‌ഒ കേബിൾ സേവനം ലഭ്യമാക്കും.

ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് മാത്രമാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

റിലയൻസ് ജിയോ ഫൈബർ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജിയോ ഫൈബറിന് സമാനമായ ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ നൽകുന്നതിന് ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ പ്രാദേശിക കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൊത്തം പത്ത് പ്ലാനുകൾ വിശാഖപട്ടണത്ത് ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിന്റെ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ ഫിബ്രോ കോംബോ യു‌എൽ‌ഡി 645 സി‌എസ് 95, ഫൈബ്രോ കോം‌ബോ യു‌എൽ‌ഡി സി‌എസ് 96, ഫൈബ്രോ കോം‌ബോ യു‌എൽ‌ഡി 2795 സി‌എസ് 20, 849 രൂപ, 1,277 രൂപ, 2,499 രൂപ, 4,499 രൂപ, 5,999 രൂപ, 9,999 രൂപ, 16,999 രൂപ എന്നിവയാണ് ട്രിപ്പിൾ പ്ലേ പ്ലാനുകൾ.

ഈ പത്ത് പ്ലാനുകളും ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ്, ലാൻഡ്‌ലൈൻ സേവനങ്ങളുമായി വരുന്നു. കേബിൾ ടിവി സേവനങ്ങൾ ഈ പ്ലാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ശ്രീ ദേവി ടെലിവിഷൻ (എസ്ഡിവി) ആണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്.

ശ്രീദേവി ടെലിവിഷൻ 7 കേബിൾ ടിവി പായ്ക്കാണ് ഇതിനൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നത്. എസ്ഡിഎസ് പാക്ക് 2 (243 രൂപ), എസ്ഡിഎസ് പാക്ക് 2 പ്ലസ് (333 രൂപ), എസ്ഡിഎസ് എച്ച്ഡി പായ്ക്ക് (333 രൂപ), എസ്ഡിഎസ് എച്ച്ഡി പായ്ക്ക് പ്ലസ് (333 രൂപ), എസ്ഡിഎസ് പായ്ക്ക് 4 (351 രൂപ) ), എസ്ഡിഎസ് പായ്ക്ക് 5 (315 രൂപ), എസ്ഡിഎസ് പായ്ക്ക് 6 (360 രൂപ) എന്നിവയാണ് അവ.

ഒരു ഉപഭോക്താവ് ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിന്റെ 849 രൂപയ്ക്കുള്ള ഭാരത് ഫൈബർ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തുടർന്ന് കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റർ 243 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴ് കേബിൾ ടിവി പായ്ക്കുകൾ നൽകും.

അതിൽ ഉപഭോക്താവ് 243 രൂപ കേബിൾ ടിവി പായ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൊത്തം പ്രതിമാസ ചാർജുകൾ 1,092 രൂപ (രൂപ 849 + 243 രൂപ)യായിരിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ വിലകളും നികുതികൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വിലകളാണ്. അതിനാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് മുകളിൽ 18% അധിക ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടും.

Comments are closed.