കേരളത്തില്‍ ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലും തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ് പകല്‍ സമയം ഉയര്‍ന്ന താപനില 37 ഡിഗ്രിയായി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലും തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ് പകല്‍ സമയം ഉയര്‍ന്ന താപനില 37 ഡിഗ്രിയായി. ശരാശരിയിലും ഉയര്‍ന്ന താപനിലയാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ കുറഞ്ഞ താപനില ശരാശരി 22 മുതല്‍ 24 ഡിഗ്രി വരെ എത്തിയിരുന്നു.

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ നിന്നുള്ള കിഴക്കന്‍ കാറ്റ് തരംഗത്തിലെ മാറ്റമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് വഴി വച്ചതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദം ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുകയാണ്. ഈര്‍പ്പവും മേഘവും കുറവായതിനാല്‍ സൂര്യതാപം നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതും താപനില കൂടാന്‍ കാരണമാകുന്നു.

Comments are closed.