കേരളത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് നാളെ കേന്ദ്രബഡ്ജറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് നാളെ കേന്ദ്രബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. പൊതുവായ ഗ്രാന്‍ഡുകളും സഹായങ്ങളും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്ത് പൊതുവായുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സാഹചര്യം മറികടക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തേജക പാക്കേജുകളും സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമാണ് വേണ്ടത്.

എച്ച്. എന്‍. എല്‍, എഫ്. എ. സി. ടി തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുമ്പോള്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടം മാത്രമല്ല വ്യവസായ വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാനം വിട്ടുനല്‍കിയ ഭൂമി സ്വകാര്യമുതലാളിമാരുടെ കൈയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ അപകടവും എതിര്‍പ്പും സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ബഡ്ജറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ പദ്ധതികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തുമോ എന്നാണ് കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ട്രഷറി നീക്കിയിരുപ്പ് വായ്പയായി കണക്കാക്കി ഈ വര്‍ഷം ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ വായ്പാനുമതി നിരസിച്ചു. വായ്പാപരിധി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്നരശതമാനമാക്കണമെന്ന അപേക്ഷയും അംഗീകരിച്ചില്ല. കൂടാതെ പ്രളയദുരിതാശ്വാസത്തിനായി വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് തരപ്പെടുത്തുന്ന സഹായങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാപരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന ഭീഷണിയുമുണ്ട്.

ജി.എസ്. ടി. നഷ്ടപരിഹാരം നേരത്തിന് നല്‍കുന്നില്ല, മൂന്നും നാലും മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നല്‍കുന്നത്. നികുതിവിഹിതം മാസത്തിലെ ആദ്യദിവസത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് ശമ്പളവിതരണത്തിനും മറ്റും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണുണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് നടപടികളും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Comments are closed.