ഇന്ത്യയുമായുളള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍

ദില്ലി: കശ്മീര്‍, സിഎഎ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത നിലപാടുകള്‍ കാരണം മലേഷ്യയില്‍ നിന്ന് പാം ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് മാറി നില്‍ക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതിക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇന്ത്യ മലേഷ്യയില്‍ നിന്ന് പാം ഓയില്‍ ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാം ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി നിരോധനം മലേഷ്യയില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പാം ഓയില്‍ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം താല്‍ക്കാലികം മാത്രമെന്നും ഇന്ത്യയുമായുളള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

Comments are closed.