കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമായി കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,770 രൂപയും ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 30,160 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില.

ആഗോളവിപണിയില്‍ ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,570.76 ഡോളര്‍ എന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്‍ണം. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3,800 രൂപയും പവന് 30,400 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.

Comments are closed.