സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 20 രൂപ കൂടി 30,880 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് 3860 രൂപയുമാണ്. അതേസമയം ആഗോള വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണവില ഏഴുവര്‍ഷത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലാണ്. 2020 തുടങ്ങിയതു മുതല്‍ സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ ആറു ശതമാനമാണ് വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്‍ണ്ണവില 280 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 30,680 ല്‍ എത്തിയിരുന്നു.

Comments are closed.