ജസ്റ്റിസ് എസ്‌വി ഭട്ടിയെ കേരള ഹൈക്കോടതി ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചു

കൊച്ചി: കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മണികുമാർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഒഴിവിലേക്ക് ജസ്റ്റിസ് എസ് വ ഭട്ടിയെ നിയമിച്ചു കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിറക്കി.ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയാണ് നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2019 മുതൽ കേരളാ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു.