ഒരു ദിവസം നാല് സിനിമയില്‍ വരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഷീല

കാലാനുസൃതമായി ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം സിനിമയില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തിരക്കു കൂട്ടാതെ സമാധാനമായി അഭിനയിക്കാന്‍ സാധിക്കും.പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ദിവസം നാല് സിനിമയില്‍ വരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നടി ഷീല.

മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നാല് പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഒരു മാസത്തില്‍ ഒരു പടം അഭിനയിച്ചാല്‍ മതി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും സമാധാനമായി ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു. അന്ന് വിജയവാഹിനി, എവിഎം സ്റ്റുഡിയോ അവിടെയായിരുന്നു എല്ലാ ചിത്രീകരണവും. ഒരോ ഫ്‌ലോറിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു,

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതല്‍ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ ഒരു കോള്‍ ഷീറ്റാണ്. അതൊരു പത്ത് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു പടം തീരും. കാലത്ത് ഏഴ് മണി മുതല്‍ ഒരു മണി വരെയാണ് മറ്റൊരു കോള്‍ ഷീറ്റ്. അത് ഒരു 10-15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പടം തീരും. രണ്ട് മുതല്‍ അഞ്ച് വരെ മറ്റൊന്നുണ്ട്.

രാവിലെ നസീര്‍ സാറിന്റെ അമ്മായായാണ് അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭാര്യയായായിരിക്കും. അതുകഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിയായായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മാറി മാറിയണ് ഒരു ദിവസം അഭിനയിക്കുന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതല്‍ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ ഒരു കോള്‍ ഷീറ്റാണ്. അതൊരു പത്ത് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു പടം തീരും. കാലത്ത് ഏഴ് മണി മുതല്‍ ഒരു മണി വരെയാണ് മറ്റൊരു കോള്‍ ഷീറ്റ്. അത് ഒരു 10-15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പടം തീരും. രണ്ട് മുതല്‍ അഞ്ച് വരെ മറ്റൊന്നുണ്ട്.ഷീല പറഞ്ഞു