മത സൗഹാർദ്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റോറിയാണ് കേരളം,പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി

തിരുവനന്തപുരം: മത സൗഹാർദ്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റോറിയാണ് കേരളത്തിന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി. ഐ എസ് ഐ എസ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമല്ല. കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ സഹോദര്യം തകർക്കുന്നതാണെന്നും സിനിമ കേരളം ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നും ഈദ് പ്രാർഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. ഏക സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്തിൻറെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. ഏക സിവിൽ കോഡ് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും. ഭരണഘടനയെ ഹനിക്കലാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുക.ഏക സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയം നാടിൻറെ സമാധാനം കെടുത്തുമെന്നാണ് മണിപ്പൂർ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിക്കുന്നതായും സുഹൈബ് മൗലവി പറഞ്ഞു. പുതുതലമുറയെ അറിയാതെ പോവുകയാണ്. അവരെ അറിയുകയും ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കണം. അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവിറക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ അല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്. സുഹൃത്തുക്കളായ മാതാപിതാക്കളെയാണെന്നും സ്ത്രീകളെയും ഭക്ഷണത്തെയും അപമാനിച്ച യൂട്യൂബറെ പുതു തലമുറ പിന്തുടരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി പറഞ്ഞു.