കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു .കർഷകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കെടുതികൾ നേരിടുന്നതിലേക്കായി ജില്ലാ-സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കും അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചു.

മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷ എന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ദുരന്ത മേഖലകളിലെ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സുരക്ഷ. ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം.വെള്ളക്കെട്ടും മലവെള്ള പാച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിക്കുകയോ കെട്ടിയിട്ട മൃഗങ്ങളെ അഴിച്ചു വിടാനോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .കാറ്റിലും മഴയിലും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ വെള്ള കെട്ടുകളിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണു കിടക്കുന്നില്ലെന്നു ഉറപ്പാക്കണം.

ശക്തമായ മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിടുകയോ മേയാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.അവയെ ബലക്ഷയമുള്ള മേൽ കൂരകൾക്കടിയിൽ പാർപ്പിക്കരുത്.
ജില്ലാ തലത്തില്‍ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനായി ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസര്‍ കോർഡിനേറ്റർ ആയുള്ള ഒരു ദ്രുത കര്‍മ്മ സേന രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുൻകരുതലായി മൃഗങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കാലവര്‍ഷത്തെ തുര്‍ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ അതാത് ദിവസം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു .

ജില്ലകളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവൃത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

തിരുവനന്തപുരം :0471 2302643,0471 2330736
കൊല്ലം :0474 2795076
പത്തനംതിട്ട :0468 2270908
ആലപ്പുഴ :0477 2252636,0477 2252431
കോട്ടയം :0481 2564623
ഇടുക്കി :04862 221545
എറണാകുളം :0484 2351264
തൃശൂർ :0487 2424223 ,9447071427
പാലക്കാട് :9447880176
മലപ്പുറം :0483 2736696 ,7907000922
കോഴിക്കോട് :8921344036
വയനാട് :04936 202729,04936 202229, 8129961099
കണ്ണൂർ :0497 2700184 ,9446657859
കാസർഗോഡ് :9447374742