ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഉടൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി,അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ : യുവജനക്ഷേമ കായിക വികസന മന്ത്രിയായ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഉടൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അവരോധിക്കപ്പെടും, ഇത് പോലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ. സ്വയംഭരണവും ഫെഡറലിസവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഡിഎംകെയുടെ യുവജനവിഭാഗം സമ്മേളനത്തിന്റെ ആവേശം തകർക്കാനാണ് ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണ്, ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ തന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രവർത്തിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്നും പൊങ്കൽ ആശംസയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

താനും മറ്റെല്ലാ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടിമാരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ കിംവദന്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി നൽകി.