വിഴിഞ്ഞത്ത് സമവായം: സമരം അവസാനിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്ത് സമവായം. സമരം പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനം. സമരസമിതി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‍ച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയും സമരക്കാരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു സമരസമിതി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‍ച്ച നടത്തിയത്.