ചൈനയിൽ കോവിഡ് ,ഒരുദിവസം പത്തു ലക്ഷത്തോളം കേസുകൾ ,മരണം 5000 കവിയുന്നു

ബീജിങ്: 1.4 ബില്യൺ ജനസംഖ്യയുള്ള ചൈനയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമാകുന്നു. പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് കേസുകളും അയ്യായിരത്തോളം മരണങ്ങളുംചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

നിലവിലെ ഈ തരംഗം തുടർന്നാൽ ജനുവരിയിൽ പ്രതിദിന കേസുകളുടെ നിരക്ക് 3.7 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള എയർഫിനിറ്റി ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പുതിയ തരം​ഗം ഉണ്ടാകാനും അത് മാർച്ചിൽ പ്രതിദിന നിരക്ക് 4.2 ദശലക്ഷമായി ഉയർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

. ആശുപത്രികൾ രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ശ്മശാനങ്ങളിൽ അവയുടെ ശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ദിവസവും എത്തുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.