യുവജന കമീഷൻ ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയത് 1.14 കോടി,അതിൽ അധ്യക്ഷയുടെ ശമ്പളം മാത്രം 67.37 ലക്ഷം.മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

തിരുവനന്തപുരം: ആറു വർഷമായി യുവജന കമ്മീഷൻ ചെലവഴിച്ചത് 1.14 കോടി രൂപയാണ്.  യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്ത ജെറോം ഇതുവരെ ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റിയത് 67.37 ലക്ഷം രൂപയാണ്.യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് ഇതുവരെ ശമ്പളമായി നൽകിയത് കമ്മീഷന് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പകുതിയോളം തുക.

എന്‍. ഷംസുദീന്‍, സജീവ് ജോസഫ്, പി. അബ്ദുള്‍ ഹമീദ്, ഷാഫി പറമ്പില്‍ എന്നിവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, അംഗങ്ങളുടെ ഓണറേറിയം എന്നിവക്ക് ഒരുകോടി രൂപയും ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കായി 14.27 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ചെലവാക്കിയത്.

യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ വാഹനത്തിനും ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടിയും കാറുകൾ വാടകക്കെടുത്തു. ഔദ്യോഗിക വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കരാർ വാഹനമാണ് കമീഷൻ അധ്യക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനുംകൂടി 2021-22ൽ 22.66 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവായത്. സിറ്റിങ്ങ് ഫീസായി 52000 രൂപ, യാത്രാ അലവൻസിന് 1.26 ലക്ഷം രൂപ, ന്യൂസ് പേപ്പർ അലവൻസ് 21,990 രൂപ എന്നിങ്ങനെയും നൽകിയതായും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

.