പേരെഴുതാത്ത 154 ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റുകൾ എംജി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കാണാതായി

കോട്ടയം: എംജി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പേരെഴുതാത്ത 154 ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻറെ ഫോർമാറ്റുകൾ കാണാനില്ല. സെക്ഷനിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്താൻ വൈസ് ചാൻസലർ പരീക്ഷ കൺട്രോളർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകികണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കില്‍ പോലീസിൽ പരാതി നല്‍കും.

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിൽ തന്നെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാനം തെറ്റി പോയതാണോ എന്ന് പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാകും പൊലീസിനെ സമീപിക്കുക.ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിക്കുകയാണ്.

നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളി നിന്നും പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ കാണാതായതിന്റെ പേരിൽ പല കുട്ടികളും വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതായ അനുഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഇത്തരത്തിൽ കാണാതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജരേഖകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്